Assessorament a entitats culturals

1.- Assessoria i consultoria cultural

El Patrimoni Cultural de cada localitat o regió presenta unes peculiaritats que li són pròpies i això planteja reptes a les institucions o administracions que tenen la missió de gestionar-ho. En aquests casos poden recórrer a Patri[om]nium com a assessoria externa (en projectes a llarg termini) o consultoria (per a qüestions específiques) pel que fa a:
 • Desenvolupament de programes culturals
 • Elaboració de projectes
 • Organització d'esdeveniments
 • Gestió del patrimoni cultural
 • Difusió del patrimoni cultural
 • Anàlisi del potencial cultural i turístic local

2.- Formació a mida

Una formació adequada és fonamental per a la gestió d'activitats relacionades amb la cultura i el patrimoni cultural. Patri[om]nium proposa a les diferents entitats, empreses i centres de formació un programa formatiu (xerrades, tallers i cursos) adequat a les seves necessitats sobre:
 • Formació d'informadors locals
 • Gestió de la cultura i el patrimoni
 • Formació específica per a tècnics
 • Jornades i cursos de gestió del patrimoni
 • Màrqueting cultural
 • Sensibilització en matèria de patrimoni