Gestió de projectes culturals

1.- Disseny, execució i avaluació de projectes

Patri[om]nium elabora els seus propis projectes d'acord amb la varietat i peculiaritats del Patrimoni Cultural d'un territori, amb la finalitat d'oferir-los a les entitats i institucions competents per al seu posterior desenvolupament:
 • Accessibilitat al patrimoni cultural
 • Configuració de productes de turisme cultural
 • Projectes educatius i didàctica del patrimoni
 • Valorització del patrimoni cultural
 • Programes de comunicació i difusió general
 • Desenvolupament i investigació cultural

2.- Col·laboració en projectes existents

Si un projecte en marxa així ho requereix, Patri[om]nium pot participar només en alguna fase de la seva elaboració, com per exemple:
 • Recollida d'informació i documentació
 • Assessorament cultural
 • Supervisió de l'execució i desenvolupament del projecte
 • Comissariat d'exposicions
 • Coordinació d'esdeveniments
 • Avaluació i redacció de memòries