Què és un gestor del patrimoni cultural? Reflexions sobre el meu (desconegut) oficiQuan explico quina és la meva professió puc observar de seguida la cara d'estranyesa del meu interlocutor. Per això m'ha semblat una bona raó per parlar en aquest blog de la figura del gestor de patrimoni cultural.

Primer de tot hem d'aclarir que el Patrimoni Cultural pot constituir un recurs econòmic. I és en aquest punt on cobra sentit allò que coneixem com turisme cultural. Per això cal que comuniquem el nostre Patrimoni Cultural de forma rigorosa, però amable. Cal també fer-lo accesible (de manera física inclosa) a les persones que no són especialistes. Convé, però, recordar que això comporta uns riscos per al patrimoni mateix i que la seva gestió és només una tècnica per a conseguir uns objectius, no es tracta d'una vareta màgica per convertir en or tot allò que toca.

I per què hem de gestionar aquest patrimoni cultural? Professionals, com ara Francisco Zamora Baños, afirmen que n'hi ha vàries raons:
 1. Evitar els perills cap al patrimoni si aquesta gestió no es fa o es fa malament.
 2. Obtenir una rendibilitat social (cultural i econòmica) sense comprometre la integritat del bé.
 3. Evitar els perills que comporta usar-lo com a recurs econòmic.
 4. Jo afegeixo una quarta: Facilitar que tota la ciutadania en gaudeixi. És un dret reconegut.
Continua dient Zamora Baños que (cito textualment): "El objeto de la gestión profesional del patrimonio es sacar a esta valiosa herencia histórica de las garras del voluntarismo, de la intuición, de lo aleatorio, del capricho personal, incluso de la «genialidad» e introducirla en las vías de lo previsible. Un patrimonio gestionado con método y profesionalidad estará más seguro que confiado a la intuición o a una pretendida genialidad."

Què vol dir això? Que gestionar patrimoni implica una planificació prèvia tant dels agents polítics, com socials i dels tècnics mateixos. Així doncs, el gestor de patrimoni cultural ha de satisfer una triple demanda social:
 1. Que aseguri la preservació integral del bé sota la seva gestió.
 2. Que optimitzi els recursos posats al seu servei.
 3. Que obtingui una rendibilitat social, és a dir, cultural, i —per què no— econòmica si s'escau sempre i quan no comprometi la integritat del bé.
"Però què és un gestor del patrimoni cultural?", us estareu demanant…

Un gestor de patrimoni cultural és el professional amb la metodologia, les tècniques i el coneixement adequats per administrar un bé cultural. I això implica l'obligació moral de salvaguardar la integritat d'aquest bé per damunt de tot. També requereix un coneixement ampli i exhaustiu d'allò que gestiona, que pot ser un edifici, una col·lecció de béns mobles, o —fins i tot— els fets històrics o llegendaris d'un poble…

Un gestor, contràriament al que podríeu imaginar, no ha de ser necessàriament un arqueòleg, ni un historiador, tampoc un conservador de museu o un restaurador. Podrien ser-ho, és clar que sí…

El director d'explotació d'un jaciment arqueològic, el gerent d'una empresa de restauració, un tècnic que realitza projectes de dinamització i divulgació del patrimoni —que és el meu cas—, sí són gestors del patrimoni cultural. I tots aquests professionals provenen de disciplines ben diverses… El que els diferencia d'altres gestors —a seques— és que ells administren un bé amb unes peculiaritats pròpies: un bé cultural.

I què fa exactament un gestor de patrimoni? Grosso modo podríem dir que:
 1. Dissenya projectes.
 2. Fa assesorament cultural.
 3. Dirigeix o coordina espais culturals.
 4. Programa continguts i activitats.
 5. Es relaciona amb els mitjans de comunicació.
La cultura constitueix tot un univers propi i, com a part d'ella, també el patrimoni cultural. El gestor és un mediador entre el patrimoni cultural i la societat. Cada professional s'especialitza en un àrea, la meva és la divulgació. Al programa Espai Patrimoni, que presento a Constantí Ràdio, podrem conèixer altres experiències professionals de Gestió del Patrimoni Cultural que enriquiran el nostre vocabulari i les nostres vides.